Wist u dat?

De belangrijkste oorzaken van regenwateroverlast zijn onder meer onvoldoende afvoercapaciteit van de riolering, verstopte kolken, toestroming naar lage punten in het maaiveld en onvoldoende werking van de ontluchtingsleidingen in woningen...